Obudź się Australio (napisy PL) / Wake up Australia (Polish subtitles)

First published at 08:55 UTC on August 27th, 2020.

Komentarz do nagrania tytułem naświetlenia kontekstu:

Na początku lipca rząd australijskiego stanu Victoria ogłosił stan klęski żywiołowej - najpierw tylko na kilka tygodni, teraz jest już mowa o przedłużeniu go do roku.
Oto niektóre z wprowadzonych…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over