!SWEXIT! av den Andliga Anledningen TRAILER 2019

First published at 20:01 UTC on May 8th, 2019.

Är EU i själva verket det "återuppväckta" -Heliga Romarriket- eller riket av "Järn och Lera" som profeten Daniel beskriver i Daniels bok 2:41...? Det rike uppmanas i så fall alla som tror på sanningen att ta avstånd ifrån eller...

MORE
CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over