82 - Mimoriadna relácia 21.1.2020 - František Gajdoš a Martin Lacko

First published at 12:20 UTC on January 22nd, 2020.

KulturBlog

KulturBlog

subscribers

https://kulturblog.sk/

Témy: história, dejiny, prvá Slovenská republika, slovenskí vojaci počas prvej a druhej svetovej vojny

František Gajdoš - Múzeum ozbrojených zložiek Slovenskej republiky 1939-1945: https://www.ozoz1939-45.sk/
Martin Lacko: ...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over