Hvordan CIA har jobbet for å forsøker okkupere Ukraina

First published at 09:59 UTC on March 16th, 2022.

Her er et ni minutters segment fra del 2 av et intervju med Doug Valentine, forfatter av bl.a. boka «The CIA As Organized Crime». I 70 år har CIA jobbet for å okkupere Ukraina, for å kunne undergrave Russland. Under denne tiden har CIA organisert pa…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO