Lite om den landsbyggdsfientliga politiken

First published at 11:54 UTC on October 21st, 2021.

Lite hypoteser från mig rörande varför man idag för en så fientlig landsbyggdspolitik.
E-Mail: [email protected]
Swish: 073-264-09-96
Länk till Odysee: https://odysee.com/@VitaAgitatorn:9

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over