UWAGA! NADCHODZI MEGA-CENZURA cz. 1 (napisy PL)

First published at 21:53 UTC on December 6th, 2023.

Choć Art.19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Art.10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Art.11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej gwarantują każdemu obywatelowi prawo do swobodnego wyrażania opinii oraz do poszukiwania, o…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO