Paavin valta ei perustu Raamattuun vaan väärään tulkintaan siitä