יהיה קשה להחזיר את כל החרויות שנאבדו. דמוקרטיה נמצאת תחת סכנה

First published at 17:21 UTC on June 15th, 2021.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.