Audycja PrisonPlanet.pl - Rynek Pracy do 2050.

First published at 11:22 UTC on November 4th, 2020.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę rynku pracy do roku 2050. Ten rynek, podobnie jak cała ekonomia, jest poddany procesowi transformacji w system postindustrialny, który modyfikuje obecny globalny system. W wyniku tego procesu wiele obecnych…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over