BEHÖVER VI EU?

First published at 07:14 UTC on May 3rd, 2022.

JMM

JMM

subscribers

I denna vlogg går jag över fenomenet EU och om vi i Sverige verkligen behöver vara medlemmar i EU. Vem som helst kan se att Sverige i och med medlemskapet har blivit en marionett till Bryssel. Vi har egentligen inga andra val än att lyda när EU utko…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over