2021-02-02 Biało - KINT

First published at 13:27 UTC on February 5th, 2021.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

#zima #narty #obostrzenia #KINT
=======================================================
Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurt…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over