Handleiding om een beschaving te vernietigen

First published at 13:56 UTC on July 6th, 2022.

moerstaal

moerstaal

subscribers

FVD, 6 juli 2022

Als je een grote beschaving te gronde wilt richten, dan moet je eigenlijk precies doen wat westerse regeringen al decennia doen in onze landen. Als je het tegenovergestelde wilt, een revitalisering van onze beschaving, onze geschie…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over