Boj za slobodu stále aktuálny?

First published at 06:43 UTC on November 21st, 2021.

Stáva sa už tradíciou, že oslavy výročia novembrovej revolúcie sú v znamení protestov proti súčasnej vláde. Na tento dátum si symbolicky zvolila svoj snem aj opozičná strana Smer. Posolstvo jej snemu by sme mohli zhrnúť do troch bodov:
• Smer má am…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over