Ditt Första C# Program

First published at 12:02 UTC on April 13th, 2018.

nightrazer

nightrazer

subscribers

Läs igenom hur du installerar Microsoft Visual Studio och lägger till C# innan du påbörjar videon.
Hello World, Utmatning, Inmatning

CategoryVlogging
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over