"Ze had nog kunnen leven"

First published at 06:43 UTC on September 15th, 2021.

moerstaal

moerstaal

subscribers

BLCKBX, 14 september 2021

”Ze had nog kunnen leven” beweert huisarts bij Nieuwsuur over ongevaccineerde...

1 september jl. zond Nieuwsuur een reportage uit over de arbeiderswijk Heilust in Kerkrade waar de vaccinatiegraad zorgelijk laag zou zijn. …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over