Redaktionsbidraget splittrar fria media!

First published at 00:36 UTC on December 20th, 2020.

Fr.o.m. i år har staten börjat dela ut s.k. "Redaktionsbidrag" även till fria media. Vi påstår att detta endast är ett fult sätt att få "Fria media" att självcensurera mot att i utbyte få bidrag från skattebetalarna. Vi påstår vi…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over