TOTALITARNE PIERDY OGÓLNOŚWIAT. CZERWONO-TĘCZOWO-COVID. REWOLUCJI TERRORU POPRAWNOŚCI POLIT.(SKECZE)

First published at 09:16 UTC on June 16th, 2021.

Wita Cię WSNwJC Johny !..........................
Z BOGIEM !!!

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over