"Osoby bezobjawowe" nie są przyczyną epidemii - Dr. Anthony Fauci

First published at 11:45 UTC on October 10th, 2020.

Nawet jeżeli występuje bezobjawowa transmisja, to w całej historii jakichkolwiek wirusów przenoszonych przez drogi oddechowe, bezobjawowa transmisja NIGDY nie była przyczyną wybuchu epidemii.
Jeżeli tak, to po co każę się ludziom nosić maseczki? Na …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over