GEHEIMEN VAN DE VERENIGDE NATIES - Iedereen moet dit weten!

First published at 04:27 UTC on January 28th, 2023.

De Verenigde Naties rollen momenteel Agenda 2030 uit, met de beruchte "duurzaamheidsdoelen". Dit wereldwijde project wil elk aspect van het menselijk bestaan volledig veranderen: voedsel, seksualiteit, familie, werk, financiën, gezondheid,…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over