Na prahu zmien 79

First published at 20:24 UTC on May 27th, 2020.

20:30 - 22:30 (25.05.2020)

Jaroslav Bažant – bývalý ředitel Telexportu Československé televize, poté ředitel řady společností zabývajících se

produkcí, marketingem a prodejem reklamy v médiích.
Jaroslav Bažant si bude v rozhovoru s bývalým policej…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over