In mei 2021 start de Great Reset volgens Rowan Dean

First published at 07:31 UTC on December 17th, 2020.

Rowan Dean openbaart in zijn show de plannen van de World Economic Forum.
Een dystopische fascistische wereld waarin u niets zal bezitten en toch gelukkig zal zijn.

www.ikbeneenbeetjeboos.nl

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over