WakeyQ

WakeyQ

WakeyQ

subscribers

SHOW MORE

Created 1 year, 3 months ago.

324 videos

Category News & Politics

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA
plaatsvindt, maar dat het Wereldwijd zijn effect heeft. Om het simpel te zeggen: Er is een strijd bezig tegen een groep criminele mensen die alles voor ons bepaalt. Ze gaan onder verschillende namen schuil: Deep State, De Nieuwe Wereldorde (NWO), The Swamp, The Cabal en/of de Illuminati. Zij bepalen wat er in de wereld gebeurt en dat doen zij al tientallen jaren. Zij hebben controle over ons financieel systeem via de Centrale banken. Zij hebben controle over de Politiek via hebzucht en/of chantage. Zij hebben ook via die middelen de controle over de Media, Religie, Justitie, Kunst en Cultuur, het Koningshuis, Hulporganisaties, Social Media, Entertainment en zij bepalen wanneer en met wie er oorlog wordt gevoerd. Kortom: controle over ALLES. Dus zo ook controle over ONS. Het doel wat zij nastreven is 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 munteenheid. En wij functioneren verder als slaven voor hen. Vergis je niet! Dit is een strijd tussen Goed en Kwaad.

WAAROM WETEN WIJ DAT NIET?
 
Dit komt, zoals eerder genoemd, doordat de Media of wel genoemd: Main Stream Media (MSM) het nieuws stuurt, manipuleert, vervalst en alles eraan doet om nieuws te brengen wat in het straatje past van The Cabal. En als je ook nog in de avond op de tv aan diverse tafels hoort van de zogenaamde experts die het gebrachte nieuws ook nog ondersteunen, tsja wie ben jij dan om daar aan te twijfelen.
 
Genoeg is genoeg!

Op geheel eigen wijze wordt het dagelijks nieuws gevolgd en geduid.

Ook het nieuws wat je niet snel zult zien in de MSM zoals bijvoorbeeld de NPO wat staat voor Nederlandse Propaganda Omroep.

Het is bedoeld om de Nederlanders te roodpillen. Er is ook ander nieuws, oordeel zelf.

Feedback wordt op prijs gesteld.

Wil je meer weten: wrwy.nl

ABONNEER!

WIJ ZIJN NU HET NIEUWS!

VERSPREID HET NIEUWS!GEBRUIK SOCIAL MEDIA!

👋🏻

WWG1WGA

GOEDLICHT.