@vrijekees

@vrijekees

@vrijekees

subscribers

In de Coronaperiode waren er veel mensen bang. De beelden op tv hebben er flink ingehakt. Mensen werden hierdoor bang, bang om ziek te worden, bang om in het ziekenhuis terecht te komen.

In deze periode was het moeilijk om een afspraak bij de eigen huisarts te maken, maar mensen wilden toch gezien en gehoord worden. Onder andere daarvoor is het NTG opgericht - het Nederlands Teleartsen Genootschap. Bij het NTG kunnen mensen terecht als ze dat bij hun eigen huisarts niet kunnen of willen. Maaike, arts, heeft in de coronaperiode veel mensen gezien en behandeld. Al deze mensen zijn 100% hersteld.

Toch krijgt ze een boete. Hoe kan dat?

Lieve mens: je bent vrij. Dat ben je altijd geweest en dat zul je altijd zijn

Toch geloven veel mensen dat er een autoriteit is - buiten henzelf - die iets over ze te zeggen heeft. Ze zitten als het ware in een hypnose doordat ze geloven het niet zelf te kunnen.

Hoe werkt het dan, dat iets of iemand, iets over 'jou' te zeggen heeft? Bijvoorbeeld de overheid die ‘jou’ kan dwingen om iets te doen, te laten of te dulden wat jij niet wil. Hoe zit dat precies in elkaar?

In deze vlog laat ik zien hoe dat in elkaar zit: de overheid heeft de koppeling gemaakt tussen de mens en de 'natuurlijk persoon'.

Het enige wat we hebben te doen is in ons mens-zijn te stappen, en de instemming met het 'vermoeden' van de wetgever dat wij als mens de ‘natuurlijke persoon’ zijn, te herroepen - inclusief alle 'rechtsgevolgen' daarvan.

SHOW MORE

Created 1 year, 2 months ago.

2 videos

Category None

Op dit kanaal post ik videomateriaal over het gegeven dat de mens per definitie een vrij wezen is; hoe het 'juridisch' en qua massahypnose in elkaar zit dat we die vrijheid niet beleven; en hoe we die vrijheid dan wél gaan leven.