@vrijekees

channel image

@vrijekees

@vrijekees

subscribers

Maandag 13 november hadden we de stemmen special waarin mensen meenamen in de vrijekees benadering van dit fenomeen.

We gingen onder andere in op deze vragen:
- wat is stemmen? wat doe je dan?
- wat gebeurt er juridisch als je stemt?
- wat gebeurt er energetisch als je stemt?
- vanuit welk bewustzijn stem je?
- vanuit welke positie stem je?
- wat is democratie nou eigenlijk?
- wat is het democratisch gehalte van onze wetgeving?
- waarom wordt er zoveel reclame gemaakt voor stemmen?
- wat is de relatie tussen stemmen en je vrijheid?
- welke conclusie trek jij uit deze avond en waarom?

Deze online lezing is een resultaat van de vraag: "Hoe is het mogelijk dat iemand iets over mij te zeggen heeft zonder dat ik dat afgesproken heb?"

Tijdens deze zoektocht kwam ik erachter dat ik altijd al een vrij mens geweest ben, zonder mij daarvan bewust te zijn (geweest). In die zoektocht kwam ik er ook achter hoe de hypnose werkt waardoor ik dácht een externe autoriteit boven me te hebben en dat ik daarnaar had te luisteren. Ik kwam er ook achter hoe diep dat in mijn systeem zat, en voor een deel nog steeds zit. Dat heeft alles met conditionering en programmering te maken. Door dit besef werd ik me ervan bewust dat ik me hier los van heb te maken: ik ben mijn eigen en enige autoriteit. Dat is mijn keuze, die keuze heeft consequenties en daar neem ik verantwoordelijkheid voor. In het kort: eigenaarschap van dit proces, mijn vrijheid, mijn leven.

We zijn gaan uitzoeken hoe we onze vrijheid weer in eigendom kunnen nemen. Voor onszelf hebben we dat inmiddels glashelder én weten we dat het werkt. Deze kennis willen we graag met jullie delen. Want we willen allemaal vrij zijn, toch? En in een wereld leven waarin mensen in vrijheid hun levensenergie en creatiekracht (kunnen) leven.

Zoals we in de lezing zeggen, leven we op dit moment in een wereld waarin psychopathie voor een belangrijk deel de inrichting van de maatschappij bepaalt. Maar wij geven dat zelf mede vorm omdat we meedoen in dat systeem. De "call to action" is dat jij voor een andere inrichting kunt kiezen en dat wij die met z'n allen, samen, kunnen realiseren. Want de huidige inrichting van de wereld hebben we ook samen gerealiseerd, gecreëerd.

Het enige dat we hoeven te doen is een andere keuze maken.

Met vrijekees hebben we een methode waarmee je een goede, bewuste keuze kunt maken. Waar jij je goed bij voelt, die bij je past en die je zelf kunt uitvoeren.
Deze methode baseert op een combinatie van bewustzijn, kennis en ervaring. Integere communicatie van de ene mens naar de andere mens is hierin de rode draad.

Dit is de lezing waar de "basiskennis" in is opgenomen. Ben je enthousiast en wil je graag meer weten of meer doen: we geven live en online lezingen, cursussen, individuele begeleiding op maat. Wij begeleiden jou in jouw proces opdat jij het beste resultaat behaalt.

Dit is de tweede versie van de video.

Contact opnemen met vrijekees.nl:
- info @ vrijekees.nl
- contactformulier op https://vrijekees.nl

Deze online lezing is een resultaat van de vraag: "Hoe is het mogelijk dat iemand iets over mij te zeggen heeft zonder dat ik dat afgesproken heb?"

Tijdens deze zoektocht kwam ik erachter dat ik altijd al een vrij mens geweest ben, zonder mij daarvan bewust te zijn (geweest). In die zoektocht kwam ik er ook achter hoe de hypnose werkt waardoor ik dácht een externe autoriteit boven me te hebben en dat ik daarnaar had te luisteren. Ik kwam er ook achter hoe diep dat in mijn systeem zat, en voor een deel nog steeds zit. Dat heeft alles met conditionering en programmering te maken. Door dit besef werd ik me ervan bewust dat ik me hier los van heb te maken: ik ben mijn eigen en enige autoriteit. Dat is mijn keuze, die keuze heeft consequenties en daar neem ik verantwoordelijkheid voor. In het kort: eigenaarschap van dit proces, mijn vrijheid, mijn leven.

We zijn gaan uitzoeken hoe we onze vrijheid weer in eigendom kunnen nemen. Voor onszelf hebben we dat inmiddels glashelder én weten we dat het werkt. Deze kennis willen we graag met jullie delen. Want we willen allemaal vrij zijn, toch? En in een wereld leven waarin mensen in vrijheid hun levensenergie en creatiekracht (kunnen) leven.

Zoals we in de lezing zeggen, leven we op dit moment in een wereld waarin psychopathie voor een belangrijk deel de inrichting van de maatschappij bepaalt. Maar wij geven dat zelf mede vorm omdat we meedoen in dat systeem. De "call to action" is dat jij voor een andere inrichting kunt kiezen en dat wij die met z'n allen, samen, kunnen realiseren. Want de huidige inrichting van de wereld hebben we ook samen gerealiseerd, gecreëerd.

Het enige dat we hoeven te doen is een andere keuze maken.

Met vrijekees hebben we een methode waarmee je een goede, bewuste keuze kunt maken. Waar jij je goed bij voelt, die bij je past en die je zelf kunt uitvoeren.
Deze methode baseert op een combinatie van bewustzijn, kennis en ervaring. Integere communicatie van de ene mens naar de andere mens is hierin de rode draad.

Dit is de lezing waar de "basiskennis" in is opgenomen. Ben je enthousiast en wil je graag meer weten of meer doen: we geven live en online lezingen, cursussen, individuele begeleiding op maat. Wij begeleiden jou in jouw proces opdat jij het beste resultaat behaalt.

Dit is de eerste versie, maar perfectionistisch als we zijn, komt er nog een 2e versie. Dus alle feedback is welkom.
Hoe:
- [email protected]
- contactformulier op https://vrijekees.nl

In de Coronaperiode waren er veel mensen bang. De beelden op tv hebben er flink ingehakt. Mensen werden hierdoor bang, bang om ziek te worden, bang om in het ziekenhuis terecht te komen.

In deze periode was het moeilijk om een afspraak bij de eigen huisarts te maken, maar mensen wilden toch gezien en gehoord worden. Onder andere daarvoor is het NTG opgericht - het Nederlands Teleartsen Genootschap. Bij het NTG kunnen mensen terecht als ze dat bij hun eigen huisarts niet kunnen of willen. Maaike, arts, heeft in de coronaperiode veel mensen gezien en behandeld. Al deze mensen zijn 100% hersteld.

Toch krijgt ze een boete. Hoe kan dat?

Lieve mens: je bent vrij. Dat ben je altijd geweest en dat zul je altijd zijn

Toch geloven veel mensen dat er een autoriteit is - buiten henzelf - die iets over ze te zeggen heeft. Ze zitten als het ware in een hypnose doordat ze geloven het niet zelf te kunnen.

Hoe werkt het dan, dat iets of iemand, iets over 'jou' te zeggen heeft? Bijvoorbeeld de overheid die ‘jou’ kan dwingen om iets te doen, te laten of te dulden wat jij niet wil. Hoe zit dat precies in elkaar?

In deze vlog laat ik zien hoe dat in elkaar zit: de overheid heeft de koppeling gemaakt tussen de mens en de 'natuurlijk persoon'.

Het enige wat we hebben te doen is in ons mens-zijn te stappen, en de instemming met het 'vermoeden' van de wetgever dat wij als mens de ‘natuurlijke persoon’ zijn, te herroepen - inclusief alle 'rechtsgevolgen' daarvan.

SHOW MORE

Created 2 years, 2 months ago.

5 videos

Category None

Op dit kanaal post ik videomateriaal over het gegeven dat de mens per definitie een vrij wezen is; hoe het 'juridisch' en qua massahypnose in elkaar zit dat we die vrijheid niet beleven; en hoe we die vrijheid dan wél gaan leven.