Πρακτική Σκέψη

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1a_58f8Kxmvcf6AYkZYDu1NXnEv6Kttpe/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η Γερμανική πολιτική στην Ελλάδα - Κώστας Λούλος

2. Ο μακρύς ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας - Στράτος Δορδανάς, Νίκος
Παπαναστασίου

3. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

4. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

5. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης -
Γεώργιος Μαργαρίτης, Αγαθοκλής Αζέλης, Νικόλαος Ανδριώτης, Θεοχάρης Αετοράκης,
Κωνσταντίνος Φωτιάδης

6. Το τέλος της μεγάλης ιδέας - Σωτήρης Ρίζας

7. Ελλάδα 1915-1917 Μέσα από τα Ρωσικά αρχεία - Heinz Richter

8. Βενιζελισμός και Αντιβενιζελισμός - Σωτήρης Ρίζας

9. Όταν μεγάλωσε η Ελλάς - Χρήστος Κοσσιώρης (Ειδική Έκδοση της εφημερίδας
Δημοκρατία)

10. 1915 Ο Εθνικός διχασμός - Γιώργος Μαυρογορδάτος

11. Όσα δεν γνωρίζατε για Τα χρόνια του Καποδίστρια ως Γεώργιο Α' & Βαλκανικοί
πόλεμοι ως εθνική αντίσταση - Ιωάννης Γρυντάκης , Γεώργιος Δάλκος , Άγγελος Χόρτης ,
Έκτορας Χόρτης

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

1. Η μηχανή του χρόνου - Ο ακήρυχτος εμφύλιος 1917-1922:
https://www.bitchute.com/video/Sq6MjgBOlcE5/

ΑΡΘΡΑ:

1. Τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών του 1915:
https://en.wikipedia.org/wiki/May_1915_Greek_legislative_election

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1a_58f8Kxmvcf6AYkZYDu1NXnEv6Kttpe/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η Γερμανική πολιτική στην Ελλάδα - Κώστας Λούλος

2. Ο μακρύς ελληνογερμανικός εικοστός αιώνας - Στράτος Δορδανάς, Νίκος
Παπαναστασίου

3. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

4. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

5. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης -
Γεώργιος Μαργαρίτης, Αγαθοκλής Αζέλης, Νικόλαος Ανδριώτης, Θεοχάρης Αετοράκης,
Κωνσταντίνος Φωτιάδης

6. Το τέλος της μεγάλης ιδέας - Σωτήρης Ρίζας

7. Ελλάδα 1915-1917 Μέσα από τα Ρωσικά αρχεία - Heinz Richter

8. Βενιζελισμός και Αντιβενιζελισμός - Σωτήρης Ρίζας

9. Όταν μεγάλωσε η Ελλάς - Χρήστος Κοσσιώρης (Ειδική Έκδοση της εφημερίδας
Δημοκρατία)

10. 1915 Ο Εθνικός διχασμός - Γιώργος Μαυρογορδάτος

11. Όσα δεν γνωρίζατε για Τα χρόνια του Καποδίστρια ως Γεώργιο Α' & Βαλκανικοί
πόλεμοι ως εθνική αντίσταση - Ιωάννης Γρυντάκης , Γεώργιος Δάλκος , Άγγελος Χόρτης ,
Έκτορας Χόρτης

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

1. Η μηχανή του χρόνου - Ο ακήρυχτος εμφύλιος 1917-1922:
https://www.bitchute.com/video/Sq6MjgBOlcE5/

ΑΡΘΡΑ:

1. Τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών του 1915:
https://en.wikipedia.org/wiki/May_1915_Greek_legislative_election

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Τραγούδι: Disturbed - Warrior

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1d7Kfw53BFFxoVs5BWoOK7eIIOYav1CMr/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η Ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων - Γεώργιος Χατζηδάκης

2. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

3. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

4. Ιστορία του αρχαίου κόσμου Α' τάξη Γενικού Λυκείου - Αντώνης Μαστραπάς

5. Οι τρόφιμοι της λύκαινας - Κώστας Μπουραζέλης

6. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

7. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

8. Το αγκάθι των Σκοπίων - Σαράντος Καργάκος

7. Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας - Σαράντος Καργάκος

8. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

9. Μετά το 1922 Η παράταση του διχασμού - Γιώργος Μαυρογορδάτος

10. Ο Μεταξάς και η εποχή του - Βερέμης Θάνος

11. Η Εθνική αντίσταση των Ελλήνων – Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών
Οργανώσεων

12. Από την απελευθέρωση στον εμφύλιο - Σωτήρης Ρίζας

13. Εμφύλια Πάθη - Στάθης Καλύβας, Νίκος Μαραντζίδης

14. Μακεδονισμός - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

15. Σκέψεις για τις Πρέσπες 2018-2019 - Ιωάννης Μάζης

ΑΡΘΡΑ:

1. Η Μακεδονία των ΝΑΖΙ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Macedonia_(1944)

2. Το σύνταγμα της Βαρντάρσκα:
https://drive.google.com/file/d/1AfEtuR8xk2Gh0EyIiLWEN78pPpmN1ubZ/view

3. Η συμφωνία των Πρεσπών:
https://drive.google.com/file/d/1Xuk716DuzJYnSJLkCo6UyffdlatWFizd/view

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1d7Kfw53BFFxoVs5BWoOK7eIIOYav1CMr/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η Ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων - Γεώργιος Χατζηδάκης

2. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

3. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

4. Ιστορία του αρχαίου κόσμου Α' τάξη Γενικού Λυκείου - Αντώνης Μαστραπάς

5. Οι τρόφιμοι της λύκαινας - Κώστας Μπουραζέλης

6. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

7. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

8. Το αγκάθι των Σκοπίων - Σαράντος Καργάκος

7. Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας - Σαράντος Καργάκος

8. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

9. Μετά το 1922 Η παράταση του διχασμού - Γιώργος Μαυρογορδάτος

10. Ο Μεταξάς και η εποχή του - Βερέμης Θάνος

11. Η Εθνική αντίσταση των Ελλήνων – Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών
Οργανώσεων

12. Από την απελευθέρωση στον εμφύλιο - Σωτήρης Ρίζας

13. Εμφύλια Πάθη - Στάθης Καλύβας, Νίκος Μαραντζίδης

14. Μακεδονισμός - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

15. Σκέψεις για τις Πρέσπες 2018-2019 - Ιωάννης Μάζης

ΑΡΘΡΑ:

1. Η Μακεδονία των ΝΑΖΙ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Macedonia_(1944)

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1d7Kfw53BFFxoVs5BWoOK7eIIOYav1CMr/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η Ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων - Γεώργιος Χατζηδάκης

2. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

3. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

4. Ιστορία του αρχαίου κόσμου Α' τάξη Γενικού Λυκείου - Αντώνης Μαστραπάς

5. Οι τρόφιμοι της λύκαινας - Κώστας Μπουραζέλης

6. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

7. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

8. Το αγκάθι των Σκοπίων - Σαράντος Καργάκος

7. Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας - Σαράντος Καργάκος

8. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

9. Μετά το 1922 Η παράταση του διχασμού - Γιώργος Μαυρογορδάτος

10. Ο Μεταξάς και η εποχή του - Βερέμης Θάνος

11. Η Εθνική αντίσταση των Ελλήνων – Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών
Οργανώσεων

12. Από την απελευθέρωση στον εμφύλιο - Σωτήρης Ρίζας

13. Εμφύλια Πάθη - Στάθης Καλύβας, Νίκος Μαραντζίδης

14. Μακεδονισμός - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

15. Σκέψεις για τις Πρέσπες 2018-2019 - Ιωάννης Μάζης

ΑΡΘΡΑ:

1. Η Μακεδονία των ΝΑΖΙ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Macedonia_(1944)

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1d7Kfw53BFFxoVs5BWoOK7eIIOYav1CMr/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η Ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων - Γεώργιος Χατζηδάκης

2. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

3. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

4. Ιστορία του αρχαίου κόσμου Α' τάξη Γενικού Λυκείου - Αντώνης Μαστραπάς

5. Οι τρόφιμοι της λύκαινας - Κώστας Μπουραζέλης

6. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

7. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

8. Το αγκάθι των Σκοπίων - Σαράντος Καργάκος

7. Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας - Σαράντος Καργάκος

8. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

9. Μετά το 1922 Η παράταση του διχασμού - Γιώργος Μαυρογορδάτος

10. Ο Μεταξάς και η εποχή του - Βερέμης Θάνος

11. Η Εθνική αντίσταση των Ελλήνων – Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών
Οργανώσεων

12. Από την απελευθέρωση στον εμφύλιο - Σωτήρης Ρίζας

13. Εμφύλια Πάθη - Στάθης Καλύβας, Νίκος Μαραντζίδης

14. Μακεδονισμός - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

15. Σκέψεις για τις Πρέσπες 2018-2019 - Ιωάννης Μάζης

ΑΡΘΡΑ:

1. Η Μακεδονία των ΝΑΖΙ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Macedonia_(1944)

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1d7Kfw53BFFxoVs5BWoOK7eIIOYav1CMr/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η Ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων - Γεώργιος Χατζηδάκης

2. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

3. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

4. Ιστορία του αρχαίου κόσμου Α' τάξη Γενικού Λυκείου - Αντώνης Μαστραπάς

5. Οι τρόφιμοι της λύκαινας - Κώστας Μπουραζέλης

6. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

7. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

8. Το αγκάθι των Σκοπίων - Σαράντος Καργάκος

7. Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας - Σαράντος Καργάκος

8. Aλήθειες και ψέματα για τη Μακεδονία - Νικόλαος Τσιρέλης

9. Μετά το 1922 Η παράταση του διχασμού - Γιώργος Μαυρογορδάτος

10. Ο Μεταξάς και η εποχή του - Βερέμης Θάνος

11. Η Εθνική αντίσταση των Ελλήνων – Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών
Οργανώσεων

12. Από την απελευθέρωση στον εμφύλιο - Σωτήρης Ρίζας

13. Εμφύλια Πάθη - Στάθης Καλύβας, Νίκος Μαραντζίδης

14. Μακεδονισμός - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

15. Σκέψεις για τις Πρέσπες 2018-2019 - Ιωάννης Μάζης

ΑΡΘΡΑ:

1. Η Μακεδονία των ΝΑΖΙ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Macedonia_(1944)

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1DDXVZfnugKU_I0O5w9F3s65MpZye16FO/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Ιωάννης Καποδίστριας - Κωνσταντίνος Β. Κωνσταντάρας

2. Όσα δεν γνωρίζατε για Τα χρόνια του Καποδίστρια, του Όθωνα και του Γεωργίου Α' - Ιωάννης Γρυντάκης , Γεώργιος Δάλκος , Άγγελος Χόρτης , Έκτορας Χόρτης

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1OJXbczPp3EDYuTNph1ZvWDLb1wfh3sZI/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Όσα δεν γνωρίζατε για την περίοδο από τους Βαλκανικούς πολέμους ως την εθνική αντίσταση - Ιωάννης Γρυντάκης , Γεώργιος Δάλκος , Άγγελος Χόρτης , Έκτορας Χόρτης

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

1. Η μηχανή του χρόνου - Ο Γεώργιος Α' Μέρος Β'
https://www.bitchute.com/video/4XsbrKU5JmfI/

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1gJpTSsbtGdMBEnhPdIuOGLWZv-eenAJ_/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. ΕΟΝ - Κωνσταντίνος Πλεύρης

2. Η Ελλάς της 4ης Αυγούστου και οι Μεγάλες δυνάμεις - Δημήτρης Κιτσίκης

3. Ο Ιωάννης Μεταξάς η πορεία προς την δόξα - Μάνος Χατζηδάκης

4. Ο Μεταξάς και η εποχή του - Βερέμης Θάνος

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

1. Εμείς οι Έλληνες - Η Ελλάδα 1922-1940:
https://www.bitchute.com/video/CadEWnefW5hS/

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

1. Κανάλι του Lotof:
https://www.youtube.com/channel/UCZfvS8kiUwuEvEui7Nnj8BQ

2. Κανάλι του Simple Man:
https://www.youtube.com/user/zodpo

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

https://drive.google.com/file/d/1wwE3i97g-Tn9j1ZD1LSl3qiBvtEoM02n/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

2. Το Βυζαντινό Κράτος - Ιωάννης Καραγιαννόπουλος

3. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

4. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης - Γεώργιος Μαργαρίτης, Αγαθοκλής Αζέλης, Νικόλαος Ανδριώτης, Θεοχάρης Αετοράκης, Κωνσταντίνος Φωτιάδης

5. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

https://drive.google.com/file/d/1wwE3i97g-Tn9j1ZD1LSl3qiBvtEoM02n/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

2. Το Βυζαντινό Κράτος - Ιωάννης Καραγιαννόπουλος

3. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

4. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης - Γεώργιος Μαργαρίτης, Αγαθοκλής Αζέλης, Νικόλαος Ανδριώτης, Θεοχάρης Αετοράκης, Κωνσταντίνος Φωτιάδης

5. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

https://drive.google.com/file/d/1wwE3i97g-Tn9j1ZD1LSl3qiBvtEoM02n/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

2. Το Βυζαντινό Κράτος - Ιωάννης Καραγιαννόπουλος

3. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

4. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης - Γεώργιος Μαργαρίτης, Αγαθοκλής Αζέλης, Νικόλαος Ανδριώτης, Θεοχάρης Αετοράκης, Κωνσταντίνος Φωτιάδης

5. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1xnYN_64kKiyd9tAtN12K4tCgdAVWucpc/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η Γενετική Καταγωγή των Ελλήνων - Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1N9gIQHF5IC2Qu5vG1qLLa52nb3dHUcpI/view

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

1. Η μηχανή του χρόνου - Οι Έλληνες στρατιώτες στον πόλεμο της Κορέας:
https://www.bitchute.com/video/yPGKVLl0hh0s/

2. Εμείς οι Έλληνες - Ο ψυχρός πόλεμος 1950-1980:
https://www.bitchute.com/video/sQqWdrcKDUlj/

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1zOd6CBh7sjJfats0ujzAAY1e0OshQ0oV/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

2. Όταν μεγάλωσε η Ελλάς - Χρήστος Κοσσιώρης (Ειδική Έκδοση της εφημερίδας Δημοκρατία)

3. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1gN2Cj_NUX2jhxDlwYOyV33EaPjLxU0OZ/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

2. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

3. Οι τρόφιμοι της λύκαινας - Κώστας Μπουραζέλης

4. Το Βυζαντινό Κράτος - Ιωάννης Καραγιαννόπουλος

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

1. Η μηχανή του χρόνου - Το διπλωματικό παρασκήνιο του 1940
https://www.bitchute.com/video/JI91uUwWCkh6/

ΑΡΘΡΑ:

1. Η δολοφονία του Αριστοτέλη Γκούμα: Βικιπαίδεια: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1

2. Η δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα: Βικιπαίδεια: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%86%CE%B1

3. Η δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα: Huffingtonpost: https://www.huffingtonpost.gr/entry/o-thanatos-toe-konstantinoe-katsifa-kai-to-koevari-ton-ellenoalvanikon-scheseon_gr_5be1d97ce4b04367a8812c70

4. Το μέτωπο απελευθέρωσης της Βορείου Ηπείρου: Βικιπαίδεια: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85

5. Η επιχείρηση Κοσμάς το 1997:
https://www.onalert.gr/enoples-dynameis/yetha/Ellhnes_se_kindynooi_Ellhnikes_EDhtan_panta_ekeiDyo_istorikes_epixeirhseis/81674/

6. H ιστορία της νήσου Σάσων: Βικιπαίδεια:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CF%83%CF%89%CE%BD

7. Ο Χρουτσώφ στην Βόρειο Ήπειρο:
http://www.pontos-news.gr/article/186596/otan-o-hroystsof-eide-toys-ellines-tis-voreioy-ipeiroy

8. Η Βόρειος Ήπειρος: Βικιπαίδεια:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82#%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF-%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1gN2Cj_NUX2jhxDlwYOyV33EaPjLxU0OZ/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας – Διβάνη Λένα

2. Πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου - Marie-Francoise Baslez

3. Οι τρόφιμοι της λύκαινας - Κώστας Μπουραζέλης

4. Το Βυζαντινό Κράτος - Ιωάννης Καραγιαννόπουλος

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

1. Η μηχανή του χρόνου - Το διπλωματικό παρασκήνιο του 1940
https://www.bitchute.com/video/JI91uUwWCkh6/

ΑΡΘΡΑ:

1. Η δολοφονία του Αριστοτέλη Γκούμα: Βικιπαίδεια: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1

2. Η δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα: Βικιπαίδεια: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%86%CE%B1

3. Η δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα: Huffingtonpost: https://www.huffingtonpost.gr/entry/o-thanatos-toe-konstantinoe-katsifa-kai-to-koevari-ton-ellenoalvanikon-scheseon_gr_5be1d97ce4b04367a8812c70

4. Το μέτωπο απελευθέρωσης της Βορείου Ηπείρου: Βικιπαίδεια: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85

5. Η επιχείρηση Κοσμάς το 1997:
https://www.onalert.gr/enoples-dynameis/yetha/Ellhnes_se_kindynooi_Ellhnikes_EDhtan_panta_ekeiDyo_istorikes_epixeirhseis/81674/

6. H ιστορία της νήσου Σάσων: Βικιπαίδεια:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CF%83%CF%89%CE%BD

7. Ο Χρουτσώφ στην Βόρειο Ήπειρο:
http://www.pontos-news.gr/article/186596/otan-o-hroystsof-eide-toys-ellines-tis-voreioy-ipeiroy

8. Η Βόρειος Ήπειρος: Βικιπαίδεια:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82#%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF-%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1MF2S4i0u_0djnRXYfb_84pYMztd0wbKC/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η μάχη της Κύπρου - Σταύρος Καρκαλέτσης

2. Το έργο του Γεωργίου Παπαδόπουλου – Μάνος Ν.Χατζηδάκης

3. Τα όχι του Γεώργιου Παπαδόπουλου - Μάνος Χατζηδάκης

4. Επίτομη ιστορία της Κύπρου - Σταύρος Καρκαλέτσης

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

1. Η κρίση της Κύπρου το 1974:
https://www.youtube.com/watch?v=DPxyCuzFGOQ&t=159s

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1z1KP-7UKe4NjVlTAhaOzidEfXy847Ue7/view

ΒΙΒΛΙΑ:

1. Η ενοποίηση της Ελλάδας - Douglas Dakin

2. Μετά το 1922 Η παράταση του διχασμού - Γιώργος Μαυρογορδάτος

ΑΡΘΡΑ:

1. Ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος του 1925: SanSimera.gr:
https://www.sansimera.gr/articles/179

2. Ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος του 1925: Βικιπαίδεια:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85

Κάντε δωρεά στην Πρακτική Σκέψη για να ενισχύσετε το έργο μου μέσω PayPal!

PayPal: https://paypal.me/PRAKTIKHSPEPSI

Μπείτε στην ιστοσελίδα μας Conserva.gr για να διαβάζετε άρθρα περί θεμάτων της επικαιρότητας και πολλά ακόμα!

Conserva: https://conserva.gr/

Κάντε Follow στο Instagram και δείτε φωτογραφίες με αποφθέγματα!

Instagram: https://instagram.com/praktiki_skepsi

Κάντε Like στην σελίδα του Facebook μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα βίντεο!

Facebook: https://www.facebook.com/Praktiki.Skepsi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κείμενο και παραπομπές:
https://drive.google.com/file/d/1NVaPfwrqkyiVRlWfgEtxNmRhaBPv7tLr/view

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:

1. Η μηχανή του χρόνου: Ο Μακεδονικός αγώνας:
https://www.bitchute.com/video/n0L2DkdSBMqA/

ΑΡΘΡΑ:

1. Η βιογραφία του Παύλου Μελά: Βικιπαίδεια:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82

SHOW MORE

Created 11 months, 2 weeks ago.

289 videos

Category Education

Ο σκοπός της γνώσης είναι να μοιράζεται ελεύθερα