janwin

janwin

janwin

subscribers

HUN JOBBET INNEN FARMASY I MANGE ÅR. BLE FUNNET AV SIN 10 ÅR GAMLE SØNN 8 DES 2020...DREPT!

En sammenstilling av hva starten på Agenda 21-30 i korte trekk går ut på

En oversikt over myndighetspersoner i Norge siden ca 80 år tilbake.

Denne videoen er en dokumentasjon på planlagte pandemier

Biden setter igang påtvungen vaksinering i USA

SHOW MORE

Created 1 year, 3 months ago.

5 videos

Category None