moerstaal

moerstaal

moerstaal

subscribers

Klagemauer.tv, 17 November 2012

https://www.kla.tv/316

VARA Zembla, 22 mrt 2017

Door het gebruik van fossiele energie zijn er teveel broeikasgassen in de lucht en de gevolgen daarvan zijn ernstig: overstromingen, modderverschuivingen, smeltende ijskappen en grote droogtes. Kolencentrales stoten megatonnen CO2 per jaar uit. Gelukkig is er bos. Bossen zijn de zuiverende longen van de aarde. Ze nemen het CO2 op en scheiden zuurstof uit. Maar de bossen kunnen het niet aan. Om de hoeveelheid CO2 verder terug te dringen, is een overstap nodig op schonere energiebronnen, zoals zon en wind. En biomassa. Kolencentrales krijgen miljardensubsidies om wat ze noemen houtige biomassa bij te stoken: resthout waar je verder niks mee kunt. Deze bijstook is klimaatneutraal, zeggen de voorstanders. Volgens minister Kamp is dit de enige manier om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. Maar wat is 'houtige biomassa' eigenlijk? Tegenstanders zijn bang dat de vraag naar biomassa leidt tot kaalkap, terwijl de bossen al onder druk staan. Zembla onderzoekt: waar komt het hout dat als brandstof gebruikt wordt precies vandaan?

“Als je in het bos wandelt, dan zie je dat de meeste bomen scheef zijn en knoesten hebben. Dat is de natuur. Als je al die bomen beschouwt als laagwaardig resthout, gaat de helft van een oogst naar de pelletfabriek. Dan is de pelletindustrie niet een klein onderdeel van de oorzaak van boomkap. Dan stimuleert het extra kaalkap en de vernietiging van deze belangrijke bossen.”

VPRO Labyrint, 12 april 2011

Zonder geweten

'Not all psychopaths are in jail, some are in the boardroom.' De bekende Canadese psychiater Robert Hare doet al sinds de jaren '70 onderzoek naar psychopathie en adviseerde onder anderen Nicole Kidman hoe ze het best een psychopaat kon spelen. Nu heeft hij zich gericht op onderzoek naar 'corporate psychopaths', slangen in pakken zoals hij ze noemt. Uit het eerste onderzoek van Hare onder 200 CEO's van grote Amerikaanse bedrijven blijkt dat deze groep hoog scoort op de psychopathie checklist. De psychiater is ervan overtuigd dat fraudeur Bernie Madoff ook psychopate trekken heeft. Ondertussen stort men zich in de wetenschap op de neurobiologie achter psychopathie. Hersenonderzoekers willen deze inzichten gebruiken om deze stoornis te voorkomen en te behandelen. Inti Brazil deed hersenonderzoek bij psychopaten in de Pompe kliniek in Nijmegen. Hij ontdekte dat zij niet reageren op de fouten van anderen, iets wat gezonde mensen wel doen. Bovendien leren ze niet van negatieve feedback, ze veranderen hun strategie niet. Kortom: het 'oepsgebied' in de hersenen van de psychopaat werkt slecht. Hierdoor heeft straffen en groepstherapie geen zin. Sietse de Boer doet onderzoek naar psychopate ratten. Deze dieren gaan regelmatig door het lint maar vertonen daar lichamelijk vrij weinig opwinding bij, zo vond De Boer. Dit lijkt op het gewetenloze gedrag dat mensen met een psychopate hersenstoornis vertonen. De Boer kijkt op hersencelniveau wat er zich afspeelt bij deze onderkoelde ratten.

Deze uitzending van het programma Labyrint met de titel Zonder geweten is uitgezonden op dinsdag 12 april door de VPRO.

Peter Vlemmix, 2012

Panopticon is een documentaire die de huidige staat van privacy in Nederland onderzoekt tegen de achtergrond van een steeds digitaler wordende wereld. De titel is een Grieks woord en betekent alziend.
In de documentaire somt Vlemmix een aantal schendingen van privacy op, zoals gezichtsherkenning in Rotterdamse trams, nummerbord-opslag bij snelwegen, psychiatrische dossiers bij verzekeraars en overheid en deep packet inspection. Nederland blijkt laag te staan op privacylijsten. Voor veel mensen prevaleert opsporing boven privacy. Vlemmix maakt een vergelijking met Duitsland, waar hij meer privacybewustzijn aantreft, volgens de documentaire als gevolg van de herinnering aan het nazibewind. De documentaire bevat interviews met onder anderen Alexander Klöpping, Brenno de Winter en Inez Weski.
De documentaire werd op 9 januari 2014 onder de titel Panopticon: illusie van privacy uitgezonden door BNN op Nederland 3.

VPRO Tegenlicht, zondag 7 oktober 2018, 45 min

Big Pharma heeft de prijsbepaling van nieuwe medicijnen stevig in handen. De productiekosten zijn geheim en alle pogingen van academische ziekenhuizen en apothekers om medicijnen goedkoper te maken worden met succes tegengehouden door de industrie. VPRO Tegenlicht volgt vijf professionals die dit niet meer accepteren en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid in actie komen en met nieuwe modellen experimenteren. Deze gedreven pioniers willen medicijnen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken en laten zien dat dit kan.

Medicijnen worden steeds duurder. Met als gevolg dat ook in rijke landen de medische zorg onbetaalbaar dreigt te worden. De farmaceutische industrie bepaalt nu eenzijdig de prijs van nieuwe medicijnen waarvoor patent is verleend. De productiekosten van nieuwe medicijnen zijn geheim, maar de winstmarges zijn wel openbaar en breken keer op keer nieuwe records. De industrie verzet zich tot nu toe met succes tegen alle pogingen om medicijnen goedkoper te maken. Hierdoor lijkt het patentrecht steeds vaker met het recht op gezondheid te botsen. Wie kan deze impasse doorbreken?

Voor het bereiden en beschikbaar maken van kwalitatief goede medicijnen is de industrie niet altijd nodig. De meeste medicijnen worden ontwikkeld aan universiteiten of in laboratoria van kleine start-ups. De patenten van succesvolle uitvindingen worden nu door de industrie gekocht en doorontwikkeld en vervolgens explodeert de prijs. Dat kan ook anders. Een kleine groep professionals neemt vanuit hun persoonlijke betrokkenheid het heft in eigen hand en laat zien hoe het beter kan. Zij ontwikkelen nieuwe visies op het patentrecht en praktische oplossingen om medicijnen ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden.

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/peperdure-pillen.html

#OpenSourceDrugs

SHOW MORE

Created 1 year, 3 months ago.

6 videos

CategoryOther

Voor mensen die Nederlands begrijpen.
Over van alles en nog wat.