Skogssjön

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

Minoritet i sitt eget land. Samhällsnytt gick ut på gatan och frågade människor om det var okej att svenskar blir i minoritet i sitt eget land. Källa - https://youtu.be/gew4pet9nIg

Black lives matter is demonstrating against social injustice in Sweden
This is a collection of footage from Göteborg and Stockholm demonstration.
Source - https://youtu.be/PFZyUwiSpgU

Johanna blev blind för sex år sedan, då trettiotre år gammal. Blindheten uppstod genom en ovanlig sjukdom, LHON. Eftersom hon blev blind som vuxen menar hon att det är svårare att anpassa sig till att inte kunna se än om det vore en medfödd åkomma.
I det tidigare programmet med Johanna, Fjärde statsmakten 29, berättade hon att det sociala skyddsnätet vi tror oss innefattas av här i Sverige inte är så säkert. Hon hade ”hamnat mellan stolarna” på så sätt att hennes ekonomiska situation var så pass svår att hon inte hade råd att hämta ut sin nödvändiga medicin.
Nu berättar hon lyriskt om att detta avhjälptes på ett fantastiskt vis efter att programmet sänts då flera tittare som blivit upprörda hjälpte henne ekonomiskt.
Men hon hade också problem med att få den personliga assistansen som hon rimligen vore berättigad till. Efter att Johanna talat med andra med liknande behov som henne har hon blivit övertygad om att myndigheterna använder en bestraffande metod för att minska sina åtaganden gentemot de som behöver samhällets hjälp.
Hon berättar att om en person som är berättigad till en personlig assistent en viss tid ber att få tiden utökad, blir resultatet i regel i stället minskad tid. Detta leder till att människor som skulle behöva mer tid inte vågar be om det.
Johanna Carsbrant berättar att när hon blev nekad utökad tid för assistans av förvaltningsrätten så överklagade hon beslutet till kammarrätten, vilken avslog begäran. I samband med dessa korrespondenser via e-post, som hon kan läsa och skriva med hjälp av taltjänst-program, visar det sig att myndigheterna använder sig av tekniskt komplicerade lösningar som krypterade bilagor som även för en seende person skulle upplevas som svårt att hantera.
För Johanna som inte kan se blev det i princip omöjligt att korrespondera med myndigheten på ett för henne gynnsamt sätt. När kammarrätten delgav henne att överklagan avslagits via den krypterade bilagan visade det sig att de normala rutiner som vanligen gäller vid utskick av sådan information med vanligt pappersbrev, nämligen att mottagaren ska skicka in ett delgivningsbevis för att delgivningen skall vara utförd, inte gällde. Hon ansågs delgiven i och med att e-posten skickats till henne.
En av anledningarna till att hon vill ha mer assistanstid är att hon behöver fysisk motion genom att promenera och gå på gymmet. Hon har fått informationen att det kan motverka ögonsjukdomen.
Hon som innan hon blev blind var företagare med flera anställda, har själv bidragit mycket till det allmänna genom sitt företags inbetalda skatt. Hon hyser fortfarande hopp om att sjukdomen skall gå tillbaka och att hon ska kunna återgå till näringslivet helt.
När det gäller hur mycket hjälp som en person ska få bestäms den av en biståndshandläggare från kommunen. Johanna berättar att det känns förnedrande när denna bedömning sker och handläggaren gräver runt i hela ens tillvaro, för att kunna skära bort några minuter här och där. Allt detta för att spara pengar åt kommunen. Hon är noga med att påtala att de personer som utför den beviljade assistansen gör sitt bästa men att de är mycket stressade.
I förra programmet som Johanna medverkade i hos Swebbtv var hon positiv till färdtjänsten som hon använder sig av. Nu har hennes uppfattning ändrats. Hon berättar om flera obehagliga situationer som uppstått då hon använt sig av den. Det har gällt allt från närmanden, propagerande för koranen, att förarna inte hittar eller kan använda sig av GPS:en till att de inte inser att Johanna är blind och måste bli hjälpt till och från bilen. Många förare har varit aggressiva. Hon tror att det faktumet att de allra flesta förarna är män från Mellanöstern eller Afrika och att hon är kvinna kan vara bidragande. När Johanna ringt kundservicen hos färdtjänsten och påtalat saken har inte mycket hänt. Själva bokningstjänsten för färdtjänsten är stationerad i Senegal i Afrika och utförs av senegaleser som lärt sig svenska berättar Johanna.
Johanna Carsbrant berättar att hon skriver en bok om hur det är att leva som blind i hennes situation. Boken tar upp många saker som myndigheter inte verkar förstå om den sjukdomen som Johanna har. Att Johanna har varit egen företagare när hon fick sin sjukdom ligger nu henne i fatet då hon som många andra företagare tog ut en relativt låg lön och i stället lät företagets aktiekapital växa, vilket nu ger henne en låg sjukdomsgrundande inkomst.

Källa: https://youtu.be/_gdOj1t9DBs

Vad är ett människoliv värt egentligen när diskussionerna går på regeringskansliet och på Socialstyrelsen?
Källa: https://soundcloud.com/steve-sandstr-m/uprorspodden-avsnitt-2?fbclid=IwAR0PZ3MGxOl9z4w2SyeMqaBoLemaeKwBmtG_cQoGMNP7GOUiEp_NLL_oj6I

"Sverige har världens bästa sjukvård" är politikernas mantra. Kära svenska folk - rösta bort den sittande röran av politiker. Allt är vårt eget ansvar nu. #svpol #corona #förstamaj
Källa: https://youtu.be/T76c_B4mFHY

Sweden has more fatalities per capita than all of USA. Our government claims their strategy is working, while nursing home staff and doctors are instructed to refuse oxygen to older patients.
Source - https://youtu.be/l9ycw-nBp94

I en väldigt självutlämnande intervju får vi Träffa Belinda från Norrköping.Efter 25 år med missbruk.Och för 6 månader sedan lade sig Belinda framför tåget.Nu vill hon få tillbaka sitt liv.Hon vädjar till Norrköpings Kommun att de ska hjälpa henna att få en ny start i en annan stad.Hon vill lämna Norrköping, och det kan man förstå.

https://youtu.be/f6qq0K1hmCo

Who is Bill Gates? A software developer? A businessman? A philanthropist? A global health expert? This question, once merely academic, is becoming a very real question for those who are beginning to realize that Gates' unimaginable wealth has been used to gain control over every corner of the fields of public health, medical research and vaccine development. And now that we are presented with the very problem that Gates has been talking about for years, we will soon find that this software developer with no medical training is going to leverage that wealth into control over the fates of billions of people.

Source - https://youtu.be/wQSYdAX_9JY

En lösning på Covidkrisen kommer allt närmare säger läkare Mikael Nordfors som är med i dagens video. Många länder använder nu Hydroxiklorokin tillsammans med zink för att motverka viruset. I Sverige har man förbjudit läkare att skriva ut detta preparat som är en vanlig och säker medicin mot bl a malaria.
Frågan många ställer sig är naturligtvis varför våra myndigheter vill bromsa användandet av detta preparat när så många positiva resultat har påvisats. Många spekulerar i att pandemin är en politisk agenda för att ta kontroll på samhället. Vi ser också just alltmer kontroll från våra myndigheter som man gör legitimt pga Covid-19. Övervakning via våra mobiler så kallad "kontaktspårning", förbud mot att samlas i grupper, legaliseringen av dataövervakning mm
Frågan vi ställer oss är då; behöver man riskera användandet av ett obeprövat vaccin när det finns ofarliga alternativ som dessutom kostar en bråkdel av ett vaccin? Vi vet hur det gick med Pandemrix som gav många narkolepsi eller allmän nedsättning i energi. Men vi känner också till en mängd andra biverkningar av en rad olika vaccin.
Hoppas fler läkare vågar stå upp och säga sin sanning kring det här och stötta Mikael Nordfors och en mängd andra läkare världen över som säger detta är en bra och trygg väg fram.

Källa https://youtu.be/CAJTLq1Bqbw

Doctor Jon Tallinger, who previously noted the ban on using life-saving oxygen to treat coronary patients, has posted an interview with Latifa Löfvenberg, who works as a nurse at a retirement home in Gävle. According to Löfvenberg, the elderly are suffocated to death without oxygen, while it is forbidden to send them to hospitals.

Source - https://youtu.be/iIaO_CvbWZ4

(18/4 2020) sände Det Goda Samhällets YouTube-kanal det andra avsnittet av programmet Coronapanelen. I detta tredje avsnitt samtalar Det Goda Samhällets chefredaktör Patrik Engellau via länk med en panel bestående av fyra experter:

Thomas Hedner, professor i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska sjukhuset samt ekonomie doktor vid Linköpings universitet.

Olle Isaksson, professor i endokrinologi och f.d. prefekt vid institutionen för invärtesmedicin vid Sahlgrenska akademin.

Mats Eriksson, docent i anestesi och intensivvård.

Mikael Fjällid, överläkare i anestesi och intensivvård, senior medicinsk konsult.

Källa https://detgodasamhallet.com/2020/04/19/dgs-tv-coronapanelen-del-3-patrik-engellau-i-samtal-med-experter-om-coronaviruset/

Watch full documentary - 'Sheep among wolves' https://youtu.be/9SAPOLKF59U

Jan Sillström är pensionerad läkare, virolog, forskare och docent. Han är mycket kritisk till hur den svenska regeringen och vården har hanterat corona-epidemin, och till det svenska systemet i allmänhet.
Källa, Exakt24: https://youtu.be/gL15cUj4nFY

SHOW MORE

Created 1 year, 3 months ago.

468 videos

CategoryNews & Politics

My youtube channel Skogssjön - https://www.youtube.com/user/Lakkibeats
Swedish / English videos. ♥‿♥

"Sweden was like a saga not long time ago. Our ancestors would turn in their graves if they saw whats happening today.
From heaven to hell. Politicians, media doesn't care about the swedes.
Economy is going downhill fast now from being one of the wealthiest countries on earth.
Old and sick people don't get the support they need and most people no longer dare to walk outside alone in the evening, especially in the cities.

They import people mainly from islamic cultures.
Thats why we nowadays see daily rapes, physical assaults etc.
Gangrape "Taharrush gamea" didn't exist before in Sweden. But the media and politicians blame the Swedish men for most of the problems. Swedish men in general have become very feminized and often shy away compared to the newcomers that are more masculine and dominant. They have a strong group mentality compared to swedes that are mostly by themselves. They talk about integration but you can just look at the street picture anywhere in Sweden and you see swedes and migrants separated, 0 in common. Swedes are more lonewolves and find it strange to randomly chat with strangers & Islam teach muslims not to befriend non-muslims, "kafirs".