Skogssjön

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

Det här är ett program från DGS_TV - https://youtu.be/dTTesviqM-0
Paulas timme om Mansrollen i förfall, Del 1 med Wille Crafoord, musiker, Love Almquist, historiker, Hassan Sidibaba, säkerhetsvakt och Emanuelle Davin, regissör
Hur mår den svenske mannen?
Har den västerländske mannen tappat sin manlighet?
Vad är manliga dygder?
Är det krig mellan män och kvinnor?
Har mannen blivit för nedtryckt efter metoo?
Hur ska man egentligen vara som man?

Åsiktslagar och censur – konferens med Yttrandefrihetsombudsmannen
Yttrandefrihetsombudsmannen vill reformera HMF och förtal.
YO förmedlar om möjligt juridisk hjälp till privatpersoner och organisationer som hindrats i utövandet av sin yttrandefrihet.

http://www.yttrandefrihet.nu/
Exakt24 - https://youtu.be/8tGkccscJxg

Lördagen den 18/1 2020 arrangerande Yttrandefrihetsombudsmannen konferensen "Vad fan får man säga?" i Alviks Kulturhus i Stockholm. Ordförande Ola Bengtsson och sekreterare Jan Sjunnesson inleder konferensen.

Yttrandefrihetsombudsmannen vill reformera HMF och förtal.
YO förmedlar om möjligt juridisk hjälp till privatpersoner och organisationer som hindrats i utövandet av sin yttrandefrihet.
- http://www.yttrandefrihet.nu/

Kjell Böhlin,granskare och trakasserad av polis. YOs första möte 18 jan 2020 handlade om de censurerande statsstödda grupperna Näthatsgranskaren och #jagärhär. Tre personer vittnade om övergrepp och förföljelser.

Yttrandefrihetsombudsmannen vill reformera HMF och förtal.
YO förmedlar om möjligt juridisk hjälp till privatpersoner och organisationer som hindrats i utövandet av sin yttrandefrihet.
- http://www.yttrandefrihet.nu/

Åsa Westerberg, dömd aktivist. YOs första möte 18 jan 2020 handlade om de censurerande statsstödda grupperna Näthatsgranskaren och #jagärhär. Tre personer vittnade om övergrepp och förföljelser.

Yttrandefrihetsombudsmannen vill reformera HMF och förtal.
YO förmedlar om möjligt juridisk hjälp till privatpersoner och organisationer som hindrats i utövandet av sin yttrandefrihet.
- http://www.yttrandefrihet.nu/

More and more women are choosing to quit their jobs in the Kista mall due to increasing women's oppression.
They testify about sexual harassment as they wait outside the mall after working hours. Some have stopped using the subway / bus when going to work instead they use their own car instead. But even that has meant problems.

- In the beginning I parked outside the mall, but after several times being harassed and strange men who knocked on my windshield when I have a seat in the car, I choose to park in galleries parking garage instead. But it became unsustainable in the long run because of the expensive fee. I know that it is shameful that as a lonely woman I should not dare to go to my car after work in the evening, says one of the girls who contacted Journalist Joakim Lamotte

The women also say that it is becoming increasingly common for male customers to refuse to talk to them when they want help in the stores. Like in this video.

In this case, a man with a full beard and white kaftan comes in to a store with queue ticket system. When it's his turn, he refuses to talk to the woman who wants to help him in the store, doing so is forbidden in his culture.

When the woman contacts Joakim Lamotte she feels both sad and humiliated, but above all angry. She thinks that this should not happen in Sweden.

- But unfortunately this is not the first time this has happened to me. My female colleagues have also been subjected to the same degrading discrimination and soon this is more or less everyday food, says the woman Joakim talks to.

She is now one of several women who have chosen to quit working in Kista mall due to the increasing women's oppression.

Source, Joakim Lamotte: https://www.facebook.com/joakim.lamotte/videos/829528774188571/

Björn Gillberg berättar om maktens metoder – 1975 anklagades han av en finsk kraftbolagsdirektör för att vara finansierad av shahen av Iran och hamnade i Pravda. 1986 blev han mordhotad och anklagad för att vara främlingsfientlig under den s.k. Fermentaaffären. I dagarna har han och VärmlandsMetanol utsatts för NWTs (NYA WERMLANDS-TIDNINGEN) lögner och försök till karaktärsmord.

Videon tillhör Björn Gillberg - https://youtu.be/8TwYGxi9HcE

Joakim Lamotte: Allt fler kvinnor väljer att avsluta sina jobb i Kista galleria på grund av ökande kvinnoförtryck. Det berättar flera personer som hört av sig till mig den senaste tiden. De vittnar dels om sexuella trakasserier när de väntar utanför gallerian efter arbetstid. Vissa har därför slutat åka tunnelbana och buss till jobbet och tar istället bilen. Men även det har inneburit problem.

– I början parkerade jag utanför gallerian, men efter att flera gånger ha blivit trakasserad och fått främmande män som knackat på min vindruta när jag gått till bilen valde jag att parkera i gallerians parkeringsgarage istället. Men det blev ohållbart i längden på grund av den dyra avgiften. Jag tycker det är skamligt att jag som ensam kvinna inte ska våga gå till min bil efter jobbet kvällstid, berättar en av de kvinnor som kontaktat mig.

Kvinnorna berättar även att det blir allt vanligare att manliga kunder vägrar prata med dem när de vill få hjälp i butikerna. Detta kan jag nu visa upp i det videoklipp som är bifogat i inlägget.

I det fallet är det en man med helskägg och vit kaftan som kommer in i en butik med kölappsystem. När det är hans tur vägrar han att prata med kvinnan som vill hjälpa honom i butiken, eftersom det strider mot hans kultur.

När kvinnan kontaktar mig känner hon sig både ledsen och förnedrad, men framförallt arg. Hon menar att det här inte borde få ske i Sverige.

– Men det är tyvärr inte första gången som detta händer mig. Mina kvinnliga kollegor har också blivit utsatta för samma förnedrande diskriminering och snart är detta mer eller mindre vardagsmat, säger kvinnan jag pratar med.

Hon är nu en av flera kvinnor som valt att sluta jobba på Kista galleria på grund av det ökande kvinnoförtrycket.

Denna video tillhör Joakim Lamotte: https://www.facebook.com/joakim.lamotte/videos/829528774188571/

SIFFRORNA SOM FK INTE REDOVISADE
Så här många personer hade aktivitetsersättning, men blev av med den vid en omprövning:
2013: 647
2014: 455
2015: 439
2016: 767
2017: 1 655
2018: 2 589
2019 (jan-aug): 1 446

Samtliga siffror gäller på Sverige-nivå.
2016-2018 var det cirka 15 000 personer per år som ansökte om att få behålla sin aktivitetsersättning (mellan 14 600 och 15 500 personer).

AKTIVITETSERSÄTTNING: Personer med en funktionsnedsättning som är 19-29 år kan ansöka om aktivitetsersättning. Försäkringskassan gör en omprövning vartannat eller var tredje år – och då måste man göra en ny ansökan. För att få aktivitetsersättning ska arbetsförmågan vara nedsatt i minst ett år.

Så stor andel fick avslag – aktivitetsersättning :

2015 var det 3,1 procent av dem som ansökte om att få behålla sin aktivitetsersättning som fick avslag.
2016 var det 5,0 procent av dem som ansökte om att få behålla sin aktivitetsersättning som fick avslag.
2017 var det 11,3 procent av dem som ansökte om att få behålla sin aktivitetsersättning som fick avslag.
2018 var det 17,5 procent av dem som ansökte om att få behålla sin aktivitetsersättning som fick avslag.
2019 (jan-aug) var det 14,2 procent av dem som ansökte om att få behålla sin aktivitetsersättning som fick avslag.

Så här många som hade aktivitetsersättning ansökte om sjukersättning när de fyllde 30 år:

2013: 1 347 personer, varav 175 fick avslag
2014: 1 637 personer, varav 156 fick avslag
2015: 1 854 personer, varav 222 fick avslag
2016: 2 134 personer, varav 403 fick avslag
2017: 2 358 personer, varav 728 fick avslag
2018: 2 373 personer, varav 867 fick avslag
2019 (jan-sept): 1 650 personer, varav 538 fick avslag

Samtliga siffror gäller på Sverige-nivå.

SJUKERSÄTTNING: När man är 30 år kan man inte längre få aktivitetsersättning utan måste ansöka om sjukersättning. För att få sjukersättning ska arbetsförmågan vara nedsatt resten av livet.

Så stor andel fick avslag – sjukersättning :

2015 fick 12 procent av dem som hade aktivitetsersättning och som ansökte om sjukersättning när de fyllde 30 år avslag.
2016 fick 18,8 procent av dem som hade aktivitetsersättning och som ansökte om sjukersättning när de fyllde 30 år avslag.
2017 fick 30,9 procent av dem som hade aktivitetsersättning och som ansökte om sjukersättning när de fyllde 30 år avslag.
2018 fick 36,5 procent av dem som hade aktivitetsersättning och som ansökte om sjukersättning när de fyllde 30 år avslag.
2019 (jan-sept) fick 32,6 procent av dem som hade aktivitetsersättning och ansökte om sjukersättning när de fyllde 30 år avslag.

Det här ingår i siffrorna kring aktivitetsersättning:

Personer som fått aktivitetsersättning utbetald minst fyra månader innan de ansökte om ny aktivitetsersättning, det vill säga personer som redan har aktivitetsersättning och ansöker om att få behålla ersättningen.

Enbart försäkringsmässiga avslag, det vill säga där #Försäkringskassan har gjort en bedömning. Vi har till exempel inte räknat med avslag som beror på att någon är för gammal för att söka.

Det här ingår i siffrorna kring sjukersättning:

Personer som fått aktivitetsersättning utbetald minst fyra månader innan de ansökte om sjukersättning, det vill säga personer som redan har aktivitetsersättning när de ansöker om sjukersättning.

Personer som var 29-30 år vid beslutsdatumet. Vi var intresserade av att se hur många som förlorade sin ersättning när de passerade den här ”gränsen” vid 30 år.

Enbart försäkringsmässiga avslag, det vill säga ärenden där Försäkringskassan har gjort en bedömning utifrån regelverket. Vi har till exempel inte räknat med avslag som beror på att någon var för gammal för att söka.

Det här är ett program från Globalist-TV - https://youtu.be/XiUDqWusdds
Globalist-TV gästas av Ole Dammegård som grävt i olika psykologiska operationer i cirka 40 år. Han berättar osannolika saker som är svåra att ta in, det måste landa i egen takt i varje individ som lyssnar för att förstå detta.

Guldfittorna (Golden Fitts) is a feminist Stockholm-based choir, singing songs with emphasis on sex and violence - topics that are always dominated by male artists.

Part 2 - https://youtu.be/3z8DSFUA-Ck Most Swedes remember president Trump´s speech in Florida in Feb 2017, when he said, ”You look at what happened in Sweden. Sweden, who would have thought Sweden? They took in large numbers and are having problems like never thought possible”.
Soon the media networks found out that he had watched Fox News earlier and seen a program about gangrapes in Sweden. The host, Tucker Carlson, got the information through his online magazine Daily Caller. And where did they get it from, all detailed statistics about court cases on gangrape in Sweden last ten years with mostly immigrants perpetrators?

Well, in the video clip above, at 13 min, associate professor Bilyana Martinovsky tells the background:

She had contacted Daily Caller and Tucker Carlson and given them all the facts from a now defunct website, Gang Rape Sweden. The web had a datebase with all verdicts from set courtcases, so anyone could read the court proceedings and make up one’s mind about the ethnic backgrund of the criminals.

Bilyana Martinowski spoke yesterday (Jan 18, 2020) at a public meeting in Stockholm about the state of freedom of speech in Sweden, organised by the small association The Free Speech Advocate/Yttrandefrihetsombudmannen (where a full video will be uploaded with her slides).

She had not told this connection before due to fears of repercussions and harassment from the academic establishment for anyone who dares to combine ethnicity and crime. She was right.

In one morning her position at Stockholm university was ended due to her mentioning the website Gang Rape Sweden on Twitter. Two years later she was met at the Stockholm airport by six policemen and taken into arrest, without any charges being mentioned.

Listen to her story in the clips above.

This story has never been told by any media, Swedish (try again, Hugo!) or international. How a researcher who mentioned statistics about raped women by immigrant men was fired, but before that, succeeded to reach to the most powerful man in the world, Donald J. Trump.

Det här är ett program från Exakt24 - https://youtu.be/PQ4TtGihaMU
Personligt med Lennart Matikainen: Hjälpen från samhället, fungerar den?

Two drive-by assailants tried to rob a young woman in the Brazilian city of Manaus, Amazonas when everything suddenly went wrong. Sabrina Leites, 22, was standing in the yard of her house when a motorcycle with two drive-by thieves stopped near her. They demanded she give them her mobile phone and didn't expect a tiny girl to fight back. The woman, who had practised jiu-jitsu for four years, threw the phone into the house and tried to catch the unlucky thieves. They tried to flee, when a neighbour hit one of the assailants with his car and prevented him from escaping.

Leites used a painful hold to press the unlucky burglar to the pavement. She held the intruder for 20 minutes until the police arrived. The 18-year-old man was arrested and charged with attempted robbery.
https://youtu.be/4sTzoo6NQbg
https://sputniknews.com/latam/201811211069993119-brazil-robbery-apologise/
https://www.humorbibeln.se/internet/idiot-forsoker-rana-oskyldig-kvinna-men-22-aringens-kraftfulla-hamnd-far-hela-natet-att-jubla/?fbclid=IwAR1T_IQzVUURLciJqblktLz_vkV9m_NqPb9u69DoFBl4pyxu-DB0pOGP0wM

Program om norska myndigheters omhändertagande av barn - Jan Sjunnesson i samtal med den norska människorättsadvokaten Marius Reikerås och jurist Ola Bengtsson.
Svenska medier har knappast uppmärksammat att grannlandet Norge, så likt Sverige, fälldes i Europadomstolen i Strasbourg i september 2019, en av totalt fem fällningar och fler kan följa av de drygt 30 anmälningarna.
Sveriges Radio har en kort artikel på Nyårsdagen 2020
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7371713

Annars har enbart den kristna webbtidningen Inblick bevakat fallen
https://www.inblick.se/nyheter/2019/11/07/34-fall-mot-barnevernet-upp-i-europadomstolen
https://www.inblick.se/nyheter/2019/10/03/anmalde-skolan-f%C3%B6r-mobbning---ifragasattes-som-mamma
Jan Sjunnesson vid Swebbtv gjorde denna intervju i december 2019 när Marius Reikerås var i Stockholm för att uppmärksamma svenska jurister på vad som händer i Norge på inbjudan av föreningen Pappa Varför http://www.pappavarfor.se
I intervjun berättar Marius Reikerås bakgrunden till de många anmälningarna av det norska Barnevaernet, en statlig myndighet som handhar omhändertaganden, fosterhemsplaceringar och tvångsmedel för att utse fosterföräldrar. Möjligen kan 300 barn till svenska föräldrar ha omhändertagits av norska Barnevaernet berättar han.
En annan juridisk synpunkt är att Norge förde in FN:s Barnkonvention i sin lagstiftning 2003, något som inte alls hjälpt de barn som farit illa pga myndigheternas intrång. Sverige stoltserar med att införa samma lag 1 januari 2020.
I studiosamtalet deltar även Ola Bengtsson, jurist och ordförande i Yttrandefrihetsombudmannen.

Källa: https://youtu.be/dx71ZuRtz-0

Inte nog med att du tvingas leva med en konstant oro över att drabbas av den växande brottsligheten i Sverige, så måste du nu även vara livrädd för att bli sjuk. Faller du, så faller du hela vägen ner till botten. Försäkringskassan siktar in sig på hederliga medborgare som behöver hjälp, samtidigt som fuskarna tar pengarna..

- https://www.spreaker.com/user/verklighetschecken/doeende-eller-deprimerad-arbete-ger-frih_1
Stefan Sauk, Mynttorget Stockholm Försäkringskassanupproret - https://youtu.be/fQO0rbJNNvI

Dave Rubin of The Rubin Report talks to Aron Flam (Swedish Comedian) and Henrik Jönsson (Swedish Entrepreneur) about the myth of Socialism in Sweden. Democratic candidates like Bernie Sanders, Elizabeth Warren, and Alexandria Ocasio-Cortez have always extolled the virtues of democratic socialism of Scandinavia in countries like Sweden, Denmark, and Finland. Henrik Jönsson tells the real story of Sweden and how it’s wealth was created by laissez-faire policies that were initiated after WWII and that Sweden’s large welfare state actually forced Sweden to have to devalue their currency in the 1990s and 30% of wealth was lost in the process.

https://youtu.be/i1dTawGfOfc

LIGHT ON SWEDEN dvs. ljus och fokus på vad händer i Sverige, du finner mer om LIGHT ON SWEDEN här
www.facebook.com/Light-On-Sweden-100459658171247/

Du kan TIPSA och komma i kontakt med LIGHT ON SWEDEN och Ole Dammegård via dessa e-post adresser
[email protected] [email protected]

LENNART MATIKAINEN KAN DU LÄSA MERA OM OCH AV, OCH SE VIA YOU TUBE, och komma i kontakt, med, här

www.youtube.com/user/Helhetsutveckling

sv-se.facebook.com/lelle.matikainen

helhetsutveckling.se/

[email protected]

Ett medborgarstyrt demokratiskt system
LÄSER DU MER OM HÄR
medborgarresan.se/

Kom särskilt ihåg
Om landsförrädarna UTAN PERSONLIGT ANSVAR i Sverige, citat

Makthavarna ser till att varken de själva eller deras närmaste medarbetare kan åka dit för någonting.

Slut citat.
Läs mera i den delen här
De straffria och ansvarslösa
detgodasamhallet.com/2019/09/05/pat…h-ansvarslosa/

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KAN ALLT HÄNDA INOM MAKT- OCH MYNDIGHETSUTÖVNINGEN INOM SVERIGE OCH DE FOLKVALDA POLITIKERNA OCH DERAS UNDERSÅTAR(tjänstemän/kvinnor) inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner går inte att lita på, eftersom inga konsekvenser säkerställs när dessa bedrägligt bedrar och lurar skattebetalarna/ nationen Sveriges medborgare.

Inspelare av samtalet
Ulf Bittner

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-bla-light-on-sweden-med-lennart-m-ole-d-2020-01-16

Tommy Robinson är en av Storbritanniens mest kända personligheter. För tio år sedan startade han English Defence League som blev en stor massrörelse. Hans uppväxt i staden Luton formade honom tidigt och fick honom att riskera sin personliga tillvaro för att upplysa folk om faran med islamiseringen och de muslimska pedofil-gängen.

Intervjuare: Kent Ekeroth
https://samnytt.se/exklusivt-ekeroth-moter-en-av-vastvarldens-mest-forfoljda-medborgarjournalister-tommy-robinson/?fbclid=IwAR0PWJJ1Nk3xQKP4hevWbfZjddlTkNFbLcRQ721mwUAaTwi-bVz6G_-wLlI

At the Lion King premiere in London last July, the Duke of Sussex collared the powerful Disney chief and advertised his ex-actress partner's 'interest' in doing voiceover work.
During the hushed conversation, caught on camera by a fan, the Prince gestures to Meghan and says: 'You do know she does voiceovers?'
Iger can be heard replying: 'Ah, I did not know that.' Harry then responds: 'You seem surprised. She's really interested.' The Disney chief then says: 'We'd love to try. That's a great idea.'

It was revealed yesterday by the Times that Meghan has signed a voiceover deal with the Walt Disney Company in exchange for a donation to Elephants Without Borders, a wildlife charity that helps to track and protect the animals from poachers.

The star-studded premiere last summer raised funds for Harry's conservation projects in Africa, particularly raising awareness of the dwindling numbers of lions in Kenya.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7876753/Astonishing-moment-Prince-Harry-appears-tout-Meghan-Markle-Disney-voiceover-job.html

SHOW MORE

Created 8 months, 3 weeks ago.

386 videos

CategoryNews & Politics

My youtube channel Skogssjön - https://www.youtube.com/user/Lakkibeats
Swedish / English videos. ♥‿♥

"Sweden was like a saga not long time ago. Our ancestors would turn in their graves if they saw whats happening today.
From heaven to hell. Politicians, media doesn't care about the swedes.
Economy is going downhill fast now from being one of the wealthiest countries on earth.
Old and sick people don't get the support they need and most people no longer dare to walk outside alone in the evening, especially in the cities.

They import people mainly from islamic cultures.
Thats why we nowadays see daily rapes, physical assaults etc.
Gangrape "Taharrush gamea" didn't exist before in Sweden. But the media and politicians blame the Swedish men for most of the problems. Swedish men in general have become very feminized and often shy away compared to the newcomers that are more masculine and dominant. They have a strong group mentality compared to swedes that are mostly by themselves. They talk about integration but you can just look at the street picture anywhere in Sweden and you see swedes and migrants separated, 0 in common. Swedes are more lonewolves and find it strange to randomly chat with strangers & Islam teach muslims not to befriend non-muslims, "kafirs".