Tekenen der Tijden / Signs of Times

Deze video laat zien welke rol abortussen spelen bij de bereiding van vaccins en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
Er wordt met DNA geknoeid! En met mensenlevens!

Een gesprek uitgezonden op YouTube van BLCKBX.TV over de grote fouten die gemaakt zijn bij de ontwikkeling van de PCR test en waardoor onze hele economie en volksgezondheid op het spel worden gezet. Hier moet de politiek toch wel op reageren, of.......

Derek Gilbert van SkyWatch TV behandelt een rapport van de John Hopkins Universiteit over het dodental t.g.v. Covid-19.
Eindconclusie: Covid-19 heeft niet tot extra doden geleid!
Kort na het verschijnen van het rapport heeft de Universiteit dit weer zelf verwijderd. Waarom?
Het past niet in het verhaal dat Covid-19 zo gevaarlijk is!
Nederlands ondertiteld.

Een geweldige column van Ad Nuis in Cafe Weltschmerz over de wantoestanden rondom Covid-19 en de grote samenzwering.
Niet vanuit een Bijbels oogpunt gezien, maar ook niet gelovigen zien wel degelijk wat er aan de hand is.

Pastor Brandon Holthaus laat zien wie en wat de paus werkelijk is....
Nederlands ondertiteld.

Het World Economic Forum is uit op The Great Reset. Zij gebruiken de corona crisis om tot een Nieuwe Wereldorde te komen.
Pastor Tom Hughes spreekt hierover.
Nederlands ondertiteld.

Een prachtige ontdekking van een Joodse wetenschapper!
Nederlands ondertiteld

Een 12 stappen routekaart naar de Nieuwe Wereldorde.

Br. Ross denkt hardop na over de tijd die ons nog rest, als we het Woord serieus nemen.
Een heel interessante gedachte!

Pastor J.D. Farag spreekt over het belang van profetie en waarom God ons die heeft gegeven.

Bescherming of aanval? / Protection or Attack?

Het evangelie in getekende vorm, zo mooi!

Pastor J.D. Farag over het corona virus en de profetieën.

Het evangelie middels een brief van God voor jou!

Bescherming of een aanval? / Protection or an attack?
Nederlands ondertiteld / Dutch subtitled

SHOW MORE

Created 7 months ago.

15 videos

Category Spirituality & Faith