Venator Ex Iudaeis

None

None

None

None

None

Wersja edytowana z powodu skarg widzów

Music by Lorry Anderson - Big Science

None

None

None

None

Żydzi płaczą z powodu holokaustu, ale to oni popełnili ludobójstwo słowiańskich Rosjan.

Jews cry about the holocaust, yet they perpetrated the genocide of Slavic Russians.

KOMPILACJA SCEN

SHOW MORE

Created 9 months ago.

81 videos

CategoryOther

Kanał anty żydowski -pobódka dla prewdziwych polskich patriotów. Bóg, Honor i Ojczyzna.