Voorpost

Voorpost

Voorpost

subscribers

Vul dit formulier in en word nu lid van VOORPOST : https://www.voorpost.org/info-of-lid/ Voorpost is niet zomaar een vereniging of organisatie, het is een gemeenschap van kameraden die hetzelfde doel nastreven, waarbij ieder op zijn eigen manier zijn steentje kan bijdragen. Weet je waar Voorpost voor staat en heb je zin om jou aan te sluiten bij onze Heel-Nederlandse organisatie dan vind je hier alle nodige informatie terug hoe jij jouw steentje kan bijdragen aan onze kameraadschappelijke organisatie en wat Voorpost jou te bieden heeft. Heb je alsnog vragen of twijfels vraag dan een informatiepakket aan... #IkWordNuLid #VOORPOST

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kfVnPkdlDWs - Gepubliceerd op 2 jan. 2019
Vimeo: https://vimeo.com/316381238

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

Voorpost maakt boodschap duidelijk in Genk omtrent de plannen van een Koranschool. Met de slogan “geen islamschool in Vlaanderen” trokken wij door de Genkse winkelstraten om de mensen te waarschuwen voor de inplanting van een fundamentalistische en haatdragende ideologie die zich hier verder wil nestelen. Maar liefst 2,5 miljoen euro betaalt de vzw Islamitische Federatie van België voor een gebouw hier in Genk dat zou kunnen dienen als koranschool. Onder de verschillende vzw’s die deze plannen steunen schuilt ook Milli Görüs. Hun belangrijkste taak is de verspreiding van haar dubieuze gedachtegoed via de uitbouw van een netwerk van zogezegde religieuze onderwijscentra en moskeeën. Milli Görüs verwerpt elke andere staatsvorm dan deze gebaseerd op de koran en de sharia gebaseerde kalifaat en verzet zich ten volle tegen de integratie van Turken in onze samenleving. Het mag dus duidelijk zijn dat dergelijke plannen via zulke vzw’s de islamisering in onze samenleving vergroot. Inmiddels heeft binnenlandse zaken wel een onderzoek gevraagd naar dit project en de financiële structuren hiervan maar dit lost uiteraard het probleem niet op. Men moet verder stappen ondernemen en het volledige netwerk dat gekoppeld is aan de organisatie Milli Görüs verbieden. Het is al meermaals bewezen dat dergelijke vzw’s voor ernstige problemen zorgen in onze samenleving en dus mag men hier ook geen ruimte aangeven. Onze boodschap is en blijft: Geen koranschool in Vlaanderen en stop de islamisering van Europa! #Voorpost #Genk #InHetOffensief

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HmrmKH-XMeA - Gepubliceerd op 8 okt. 2018
Vimeo: https://vimeo.com/300479456

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

Onze kameraden van Rechts in Verzet organiseerden een betoging om de vrijlating van de Britse islamcriticus Tommy Robinson te eisen. Voorpost was hier uiteraard bij aanwezig met een grote delegatie. #FreeTommy

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=W1D8G8vi4LE Gepubliceerd op 15 jul. 2018
Vimeo: https://vimeo.com/286663618

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

De problematiek rond de "transmigranten" blijft actueel. In de havens en op de snelwegparkings in Provincie West-Vlaanderen heeft de politie de voorbije maand al bijna 800 transmigranten aangetroffen. Dat zijn er ruim dubbel zoveel als twee jaar geleden. De politiediensten weten geen raad meer en de lokale bevolking is het moe. Duizenden en duizenden illegalen reizen door Europa en hieronder bevinden zich veel economische vluchtelingen en zelfs jihadisten. Daarom sloot Voorpost symbolisch de grens in de Westhoek (Abele, West-Vlaanderen, België) en deelde pamfletten uit aan de voorbijrijdende auto's om onze boodschap duidelijke te maken. Wij zijn het moe, grenzen toe!

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XAwXju5_vZo - Gepubliceerd op 8 apr. 2018
Vimeo: https://vimeo.com/286662892

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

Zwarte Piet verspreidt met Voorpost de boodschap van verdraagzaamheid in Sint-Niklaas Naar aanleiding v/d maand van verdraagzaamheid in Sint-Niklaas werd Dalilla Hermans uitgenodigd om een lezing te geven i.v.m. haar boek ‘Brief aan Cooper en de wereld’. In het verleden heeft ze zich al haatdragend uitgelaten tegenover Zwarte Piet en het is dan ook van de pot gerukt dat deze spreekster wordt uitgenodigd in de stad van de Sint tijdens de maand van verdraagzaamheid. Onze Zwarte Pieten brachten daarom een bezoekje aan de lezing om een boodschap van verdraagzaamheid te verspreiden. Gezien alles van strooigoed verspreid was tijdens de Sinterklaasperiode werden er strooibriefjes verspreid met de boodschap “Verdraagzaamheid voor Zwarte Piet” en “Verdraagzaamheid voor onze tradities”. Blijkbaar wordt de boodschap van Zwarte Piet niet aanvaard op dit initiatief rond verdraagzaamheid.... Onverdraagzaam links slaat de mening van onze kindervriend schaamteloos neer… Tot zover de Zwarte Pietcritici.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kpsiYLU3kE8 - Gepubliceerd op 28 mrt. 2018
Vimeo: https://vimeo.com/285871679

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

Op zaterdag 10 maart 2018 zal Voorpost in Gent betogen tegen de bouw van de Turkse megamoskee en tegen de islamisering. Kom uit je luie zetel en betoog mee. Kom in verzet!

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=APCC4gbzYsY Gepubliceerd op 7 mrt. 2018
Vimeo: https://vimeo.com/285688064

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

Minister-president Mark Rutte zou naar Enschede komen om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Voorpost een aanleiding om weer de straat op te gaan.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ETVC2qrxBFE - Gepubliceerd op 5 mrt. 2018
Vimeo: https://vimeo.com/284205052

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

De criminaliteit en overlast zijn een echte plaag in stationsbuurten zoals o.a. Kortrijk. Om de aandacht te vragen voor deze problematiek bezetten Voorpost-militanten het stationsgebouw en werden er pamfletten uitgedeeld om onze boodschap kracht bij te zetten. Politie en gerecht mogen op geen enkele manier een gedoogbeleid voeren. Ook niet tegenover de zogenaamde kleine criminaliteit die al te gemakkelijk als onschadelijke overlast wordt afgedaan. Want dat soort overlast is vaak slechts een opstapje naar veel ergere feiten. Van de lokale politici eisen wij: maak werk van een voldoende bemande politiezone. Geef de politie de middelen die ze nodig heeft. Van de politie eisen wij: treedt kordaat op tegen al wij zich misdraagt in deze buurt. Van het gerecht eisen wij: leg werkelijke sancties op aan wie zich misdraagt. Wij willen dat elk van deze diensten doet wat ze behoren te doen: voor eigen deur vegen. Geef een duidelijk signaal en pak de criminaliteit hard aan en herstel terug de rust en orde in onze samenleving. Criminaliteit = Harde aanpak!

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jO4EIZcVVF8 - Gepubliceerd op 4 mrt. 2018
Vimeo: https://vimeo.com/284204635

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

Voorpost maakt boodschap duidelijk aan schuilpand van illegalen, Stop de asielinvasie! Er zijn zogezegd geen problemen meer met de zogenaamde transmigranten. Met Voorpost nemen wij de proef op de som en gaan op regelmatige basis een kijkje nemen op plaatsen waar er problemen geweest zijn met illegalen. Op snelwegparkings herstellen wij de doorgeknipte omheiningen en verwittigen wij de politie wanneer wij illegalen spotten. Om onze boodschap duidelijk te maken brengen wij affiches en spandoeken aan op plaatsen zoals op dit pand in Wetteren waar zich regelmatig illegalen verschuilen. Tot zolang men geen werk maakt van een streng en efficiënt repatriëringsbeleid blijft het dweilen met de kraan open. Verhoog de controles nog meer en sluit de illegalen op in gesloten terugkeercentra.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e2TLm2WH6eI - Gepubliceerd op 19 feb. 2018
Vimeo: https://vimeo.com/284204133

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

Op zaterdag 10 maart 2018 zal Voorpost betogen tegen de nieuwe Turkse moskee in Gent en tegen de islamisering in Vlaanderen. Stop de islamisering!

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=A1YjNVJO8XE - Gepubliceerd op 9 feb. 2018
Vimeo: https://vimeo.com/283989061

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

Voorpost organiseerde in Antwerpen op zaterdag 9 december 2017 een flitsmeute om aandacht te vragen voor armoede onder het eigen volk.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mg7GANHuiIY - Gepubliceerd op 10 dec. 2017
Vimeo: https://vimeo.com/283276046

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost/
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

Geen toegang voor moslimextremist Abou Jahjah! Voorpost metselt deur van "De Centrale" in Gent dicht. Op donderdag 23 februari 2017 was Dyab Abou Jahjah te gast in “cultuurcentrum” De Centrale te Gent. Dit om zijn boek “pleidooi voor radicalisering” te bespreken en voor te stellen. Voor de nationalistische beweging Voorpost verdient deze moslimextremist geen enkele aandacht. Daarom heeft Voorpost de ingang van De Centrale dichtgemetseld om de toegang van deze moslimextremist te ontzeggen. Via deze actie willen wij met Voorpost een duidelijk signaal geven: Geen toegang voor moslimextremist Abou Jahjah! In tegenstelling tot wat Jahjah wil realiseren, namelijk aansluiting zoeken bij radicale stemmen, wil Voorpost een Vlaanderen dat vrij is van islamitisch radicalisme. Geen utopisch radicalisme, geen reactionair radicalisme, geen constructief radicalisme, maar nationalisme! Om ons nationalistisch ideaal te bereiken zal Voorpost blijven ageren tegen personen en organisaties die onze identiteit ondermijnen. Voorpost in verzet voor Vlaanderen, Nederland, Europa!

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HRU1GHNtS7U - Gepubliceerd op 23 feb. 2017
Bitchute: https://vimeo.com/283275489

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Bitchute: https://vimeo.com/voorpost/
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost

SHOW MORE

Created 1 year, 5 months ago.

71 videos

CategoryNews & Politics

Welkom beste bezoekers uit Nederland, Vlaanderen, Zuid-Afrika en elders bij het officiële Voorpost bitchute-kanaal!

Op dit moment is de taak van dit kanaal om als back-up te dienen als wij van Youtube worden gehaald en om mensen via Bitchute zelf te bereiken. Heeft u meer interesse in de beweging dan kunt u ons via deze kanalen bereiken:

Website: http://www.voorpost.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Voorpost
Twitter: https://twitter.com/voorpost
VK: https://vk.com/actiegroepvoorpost
Gab: https://gab.ai/Voorpost
Minds: https://www.minds.com/Voorpost

YouTube: https://www.youtube.com/user/voorpostmedia
Vimeo: https://vimeo.com/voorpost
Instagram: https://www.instagram.com/voorpost/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/voorpost