ecomobi

No published videos found, please check back later.

Created 4 months, 4 weeks ago.

0 videos

Category None

Ecomobi Social Selling Platform là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á cung cấp dịch vụ KOLs/Influencer/Celeb kết hợp với trí thông minh của chatbot, giúp Nhãn hàng phát triển thương hiệu và doanh số. 
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1, đường Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Số điện thoại 19003044
Website: https://ecomobi.com
Chỉ đường: https://g.page/ecomobi-ssp?share
#SocialCommerce #PerformaceMarketing #Influcencer #KOL #BrandAwareness #Affiliate
https://community.ibm.com/community/user/watsonstudio/network/members/profile?UserKey=3ed0763d-1a92-4149-acd1-750a363e4b5e
https://www.flickr.com/people/[email protected]/
https://www.plurk.com/ecomobi
https://osf.io/ruxch/
https://diigo.com/0ixprd