Parler je offline, pravděpodobně navždy

First published at 14:08 UTC on February 2nd, 2021.

Originální video zde: https://www.youtube.com/watch?v=4MPoIiEjD6Y&list=LL&index=20
Video z 11.1.2021

Nejsem původním autorem/I am not the original author of the given clip
Pouze překlad/Translation only

Nemusím nezbytně souhlasit se vším, o …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over