Chemtrails w Polsce i Julian Assange - inteligentny zły pył, zasilany falami z GSM

First published at 16:26 UTC on January 29th, 2019.

Chemtrails - smugi czegoś, rozpylanie bardzo nisko, na wysokości, na której nie latają samoloty pasażerskie.

Część ostatniego wywiadu z Julianem Assange, który to wywiad został przerwany zdalnie.
Mówi on o inteligentnym, złym pyle, raczej w konte...

MORE
CategoryScience & Technology
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+