2021-01-18 Veto, obostrzenia, zgromadzenia i pochód migrantów - PPW

First published at 11:38 UTC on January 25th, 2021.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

#obostrzenia #goralskieveto #nachodzcy #PPW

Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, twierdząc, że rzeczy w mediach i media…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over