ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019

First published at 11:54 UTC on December 30th, 2019.

Δείτε αναλυτικότερα τις δράσεις στο www.MetwpoNeolaiasThess.blogspot.com

Ένα ακόμα αγωνιστικό έτος συμπληρώνεται για το Μέτωπο Νεολαίας Θεσσαλονίκης. Κατά την διάρκεια της χρονιάς που φεύγει βιώσαμε σίγουρα δύσκολες στιγμές για το Έθνος και τον Ε...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over