ZŁOTE MYŚLI ?- KTO POWINIEN DO PSYCHIATRY?!- JA CZY NARÓD (BARDZIEJ NIEDZIELSKI NIŻ NIEDZIELSKI) ?!

First published at 21:23 UTC on July 25th, 2021.

Wita Cię WSNwJC Johny !........................
Z BOGIEM !!!

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over