Exozómová teória a odhalenie: COVID 19 je ľudský chromozóm 8 !!! My všetci sme "vírus" !!!

First published at 14:11 UTC on April 30th, 2021.

Exozómová teória a odhalenie: COVID 19 je ľudský chromozóm 8 !!! My všetci sme "vírus" !!!

English audio with Slovak subtitles. Anglická zvuková stopa so slovenskými titulkami.

Links / Odkazy:
https://sk.pinterest.com/pin/270638258847715…

MORE
CategoryEntertainment
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over