Magnus Söderman - Folkets Marsch 2008

First published at 16:05 UTC on October 6th, 2019.

Magnus Söderman håller sitt legendariska tal vid Folkets Marsch 2008.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over