2020-11-16 Umieralnie zamiast szpitali #PGN

First published at 20:14 UTC on November 16th, 2020.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

Strona, na której opublikowano oryginalne nagranie Andrzeja: https://www.facebook.com/andrzej.kwasniewski.3344

Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestion…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over