Motståndsrörelsen - 1. maj 2018, Ingrid och Conrad vs. Studio Nordfront

First published at 08:11 UTC on July 23rd, 2019.

De to partene har synspunkter på hverandres standpunkter.
Nordfront TV

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over