Prof. Sucharit Bhakdi - Wykład 29-09-2021 - COVID, szczepienia

First published at 13:44 UTC on October 17th, 2021.

Kinru

Kinru

subscribers

Prof. Sucharit Bhakdi jest emerytowanym
mikrobiologiem, byłym kierownikiem
Katedry Mikrobiologii Lekarskiej i Higieny
na Uniwersytecie w Moguncji.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over