Finalna vikinška saga (ili kako spasiti naš narod i našu decu) Epski Komad

First published at 22:31 UTC on December 4th, 2019.

TeNNeT

TeNNeT

subscribers

Poludeli Rotšildi (Jevreji) i evropsko trulo plemstvo su se srodili. Ti paraziti su pokrali sve od svakoga pa koriste ta ogromna sredstva da podele i zavade Bele Ljude [taktika zavadi pa vladaj], kako bi nas uništili, zamenili sa podljudima!

CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over