Pfizer-dokumentene: Hva Pfizer holdt skjult for allmenheten...

First published at 22:31 UTC on April 16th, 2023.

Pfizer ble dømt til å frigi dokumentene angående selskapets koronavaksine, etter først å ha villet holde de skjult for offentligheten. Her snakker vi om enorme mengder papirmengder, men Wolf engasjerte 2500 fagfolk som hjalp henne på frivillig basis…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over