Vi måste agera!

First published at 22:42 UTC on March 9th, 2020.

Vi räddar inte Sverige genom att sitta hemma i tv-soffan. Ut på gator och torg!

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over