Medborgarlön: Frihet eller slaveri? (Den här Dan #8)

First published at 13:55 UTC on January 22nd, 2018.

Motgift

motgift

subscribers

Med temat frihet tänkte Dan Eriksson i dagens program bland annat tala om:

- "Gratis" mensskydd till flickor... eller?
- Medborgarlön: Frihet eller slaveri?
- ETC påminner oss om presstödets uselhet

Stöd arbetet:

https://www.motgift.n...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+