2021-01-29 Kołysanka złego #duchowarozkmina

First published at 13:00 UTC on January 29th, 2021.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

=======================================================
Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, twierdząc, że rzeczy w media…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over