2020-07-13 rozmowa z Dominikiem i Paulina - calosc

First published at 12:53 UTC on July 31st, 2020.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, twierdząc, że rzeczy w mediach i mediach głównego nurtu często nie są takie, jak pr…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over