Jacob Nordangård - Tystade Frågor & Transhumanism

First published at 18:35 UTC on March 17th, 2021.

Jacob Nordangård går in på hur han upplevde frågor som tystades inom akademin samt den transhumanistiska agendan.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over