Đặc điểm nổi bật cửa cuốn nhanh Naviflex | Sài Gòn Nam Phát

First published at 08:45 UTC on December 23rd, 2019.

Cửa cuốn nhanh Naviflex là loại cửa cuốn có cấu tạo từ thanh ranh ray, hộp che, lô cuốn và bạt nhựa PVC chất lượng EU. Sản phẩm có đặc điểm tối ưu mở đóng nhanh với tốc độ cao 0.8m/s – 3.0m/s, là giải pháp hiệu quả cho doanh nhà máy kho xưởng, ngă...

MORE
CategoryBusiness & Finance
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over