Aivan yksin tulleet pakolaislapsukaiset Oulussa 13.11.2017

First published at 13:42 UTC on June 30th, 2020.

jlokka

jlokka

subscribers

✔ Lähetä maksullisia viestejä: https://streamlabs.com/juneslokka
✔ SubscribeStar: https://www.subscribestar.com/vihapuhefm
✔ BitChute, Vihapuhe FM: https://www.bitchute.com/vihapuhefm
✔ BitChute, Monokulttuuri FM: https://www.bitchute.com/monokulttuuri…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over